IJSES - International Journal Of Social And Economic Sciences

 • Title : Agro Turizm Faaliyetleri ve Bölgeye Olan Etkilerinin Yerel Paydaşların Bakış Açısıyla İncelenmesi: Çanakkale Kazdağı Yöresi Örneği
  Authors : Füsun İSTANBULLU DİNÇER,Begüm Dilara EMİROĞLU
  Volume(Issue) : 7
  Page : 01-17
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Türkiye’de Kırsal Turizm Alanlarında Animasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
  Authors : Fettah TURAN,Mithat Zeki DINÇER,Füsun İstanbullu DINÇER
  Volume(Issue) : 7
  Page : 18-25
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Konjonktür Teori̇leri̇ Perspekti̇fi̇nden Arz ve Talep Şoklarinin İkti̇sadi̇ Dalgalanmalar Üzeri̇ndeki̇ Etki̇si̇: Türkiye Örneği
  Authors : Fatma Turan Koyuncu
  Volume(Issue) : 7
  Page : 70-77
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : UNESCO Süreçleri̇ ve Bi̇r Başarı Hi̇kayesi̇ ; “Ayvalik Endüstri̇yel Peyzaj” Başlığı İle Geçi̇ci̇ Li̇ste’de (Tentative List)
  Authors : Ayhan GÖKDENIZ
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 26-33
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Helal Turi̇zm Açısından Konaklama Tesi̇sleri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Trabzon İli Örneği
  Authors : İbrahim SEZER
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 34-43
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kırsal Turizm İşletmelerinin Yenilikçilik Kapasitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
  Authors : Mehmet KASAP,Eyyüp YILDIRIM
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 44-51
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Yerel İşletmelerin Markalaşma Sürecinde Sosyal Medyanın Rolü: Burhaniye ve Edremit Yerel Zeytin/Zeytinyağı İşletmeleri Örneği
  Authors : Neslihan İNANÖZ,Meziyet NARIN
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 52-56
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Contribution of the art of architectural space photography to tourism
  Authors : Bedriye ASIMGIL
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 57-63
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Economic Structure and the Problems of Thyme Producer Farms in Denizli
  Authors : Osman ASLAN,Mevlüt GÜL
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 64-69
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Religiosity, personal values and psychological health of students
  Authors : Koteneva ANNA
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 78-82
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Traditional Kartepe Culinary Culture and Its Contribution to Rural and Gastronomic Tourism of this Culinary Culture Studies
  Authors : Ömür Alyakut,Saime Küçükkömürler
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 83-90
  Year : 2017
  Details and Pdf
 • Title : Psychological Empowerment And Mentoring Requirements Of Hotel Employees
  Authors : Zeynep GENÇ
  Volume(Issue) : 7 (1)
  Page : 91-97
  Year : 2017
  Details and Pdf


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center