DERLEME - Turkish Journal of Scientific Reviews

 • Title : Kilis İlinde Yetişen Geofitler
  Authors : Nazım ŞEKEROĞLU, Kamil AYDIN, Hediye Gül GÖZÜAÇIK, Muhittin KULAK
  Volume(Issue) :
  Page : 199-201
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Ekolojik Tarım Açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  Authors : Hakan ÇETİNKAYA, Enver KENDAL, Mehmet Salih SAYAR
  Volume(Issue) :
  Page : 195-198
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Türkiye Yaban Tavşanının Bugünkü Durumu
  Authors : Yasin DEMİRBAŞ, İrfan ALBAYRAK
  Volume(Issue) :
  Page : 192-194
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Epifitik Bryofitlerin Ağaç Tercihine Göre Dağılımı
  Authors : Tülay EZER, Turgay SEYLİ, Şadiye Gül BOZDOĞAN, Recep KARA
  Volume(Issue) :
  Page : 188-191
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Melendiz Dağı Epilitik Bryofitleri Üzerine Ekolojik Bir Çalışma
  Authors : Recep KARA, Safiye Merve CAN, Asım ERTEK, Tülay EZER
  Volume(Issue) :
  Page : 184-187
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Havzaların Fiziki Planlamasına Ekolojik Yaklaşım
  Authors : Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, Semra ATABAY
  Volume(Issue) :
  Page : 180-183
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Kent Planlama Sürecinde Çevre Bilinci ve Kentsel Rant İlişkisi
  Authors : Seçil Gül MEYDAN
  Volume(Issue) :
  Page : 175-179
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Doğal Zeolitlerin Çevre Kirliliği Kontrolünde Kullanımı
  Authors : Öykü BİLGİN, Ercüment KOÇ
  Volume(Issue) :
  Page : 169-174
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Scoliidae Türlerinin Biyolojik Mücadeledeki Yeri ve Önemi (Hymenoptera: Vespoidea: Scoliidae)
  Authors : Gözde Büşra ELÇİN, Nil BAĞRIAÇIK
  Volume(Issue) :
  Page : 166-168
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Arsenik ve Kurşun İçeren Optik Camların Ekolojiye Etkileri
  Authors : Ömer Faruk FARSAKOĞLU, İpek İNAL, Hikmet Y. ÇOĞUN, Mehmet DEMİR, Semih KUNAK, Hikmet KOCABAŞ
  Volume(Issue) :
  Page : 160-165
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Ekolojik Ayak İzinden Çevre Barışına Bakmak
  Authors : Şafak KAYPAK
  Volume(Issue) :
  Page : 154-159
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında Su Yönetiminin Önemi
  Authors : Erol ÖZKAN, Başak AYDIN, Harun HURMA, Erkan AKTAŞ
  Volume(Issue) :
  Page : 150-153
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumları
  Authors : Hasan GÜRBÜZ, Mürşet ÇAKMAK, Mustafa DERMAN
  Volume(Issue) :
  Page : 144-149
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Metaekoloji ve Metaekolojik Güvenlik
  Authors : Fikret BİRDİŞLİ
  Volume(Issue) :
  Page : 139-143
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Ülkemizde Yayılım Gösteren Salmo trutta macrostigma Ekotipi Gerçekten Yok Oluyor mu?
  Authors : Mehmet KOCABAŞ, Nadir BAŞÇINAR, Filiz KUTLUYER, Önder AKSU
  Volume(Issue) :
  Page : 132-138
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : HES’ler ve Balıklar
  Authors : Mehmet KOCABAŞ, Nadir BAŞÇINAR, Filiz KUTLUYER, Önder AKSU
  Volume(Issue) :
  Page : 128-131
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Balıkların Bağışıklık Sistemi Üzerine Çevresel Toksikantların Etkileri
  Authors : Muhammed ATAMANALP, Arzu UÇAR, Gonca ALAK
  Volume(Issue) :
  Page : 124-127
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın Ekoloji ve Turizm Bakımından Araştırılması
  Authors : Abdurrahman DİNÇ, Rahile ÖZTÜRK
  Volume(Issue) :
  Page : 118-123
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Organik Vadi Olma Yolunda “Doğu Karadeniz Bölgesi”
  Authors : Mustafa YILDIRIM, Halil YOLCU, Vecihi AKSAKAL, Bahri BAYRAM, Özgün KALKIŞIM, Faik KANTAR
  Volume(Issue) :
  Page : 113-117
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : TR90 Bölgesi’nde Organik Tahıl Üretimi
  Authors : Mustafa YILDIRIM
  Volume(Issue) :
  Page : 110-112
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Doğal Kaynaklar ve Tarım
  Authors : Saime Ünver İKİNCİKARAKAYA, Kemal Burak BEYAZ, Fereshteh REZAEI
  Volume(Issue) :
  Page : 104-109
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Fonksiyonel Gıda Olarak Tüketilen Semizotunun (Portuleca oleracea L.) Tıbbi Bitki Olarak Değerlendirilmesi
  Authors : Rüveyde TUNÇTÜRK
  Volume(Issue) :
  Page : 101-103
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Küçük Kafkasya'nın Yüksek Dağlığında Bazı Nadir Tahılların (Agrostis planifolia C. Koch, Agrostis lazica Balans) Biyoekoloji Özellikleri ve Senopopulyasiyalarının Dinamikleri
  Authors : Vaqif NOVRUZOV, Ramide QULIYEVA
  Volume(Issue) :
  Page : 098-100
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Lice Domatesinin Ekolojik Tarımda Değerlendirilmesi
  Authors : Enver KENDAL, Mehmet Salih SAYAR, Cumali ÖZASLAN
  Volume(Issue) :
  Page : 095-097
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Hani İlçesinde Teknolojinin Ekolojiye Olumsuz Etkileri
  Authors : Enver KENDAL, Mehmet Salih SAYAR
  Volume(Issue) :
  Page : 092-094
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Dicle ve Fırat Havzalarında Bilinçsiz Sulamanın Ekolojik Denge Üzerinde Oluşturduğu Riskler
  Authors : Envder KENDAL, Mehmet Salih SAYAR
  Volume(Issue) :
  Page : 089-091
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Küresel İklim Değişikliğinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Önemi
  Authors : Gülsüm YALDIZ, Nazım ŞEKEROĞLU
  Volume(Issue) :
  Page : 085-088
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Bazı Ağır Metallere Tepkisi
  Authors : Gülsüm YALDIZ, Nazım ŞEKEROĞLU
  Volume(Issue) :
  Page : 080-084
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Şartlarını Tanımlamada ve Arıtma Çamurunun Faydalı Kullanılabilirliğini Değerlendirmede Fiziksel Parametrelerin Etkisi
  Authors : Turgay DERE, Nilüfer Nacar KOÇER
  Volume(Issue) :
  Page : 077-079
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Uzman Görüşlerine Göre Çanakkale’de Deniz Kirliliği ve Kirliliğin Sebepleri
  Authors : Serkan ÖZDEN
  Volume(Issue) :
  Page : 074-076
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Sulardaki İlaç Kalıntılarının İleri Oksidasyon Yöntemleri İle Giderimi
  Authors : Gamze SÖNMEZ, Mustafa IŞIK
  Volume(Issue) :
  Page : 068-073
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Biyolojik Kontrol, Organik Tarım ve Çevre Kirlenmesi
  Authors : Gümüş Funda GÖKÇE, Canan USTA
  Volume(Issue) :
  Page : 063-067
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği İçin Arıtılan Atıksuların Yeniden Kullanımı
  Authors : Ayben POLAT
  Volume(Issue) :
  Page : 058-062
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Peyzaj Planlamada Ekolojik Parametreler
  Authors : Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI
  Volume(Issue) :
  Page : 055-057
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Peyzaj Planlamada Akarsu Ekolojisinin Önemi
  Authors : Emrah YILDIRIM, Tahsin YILMAZ, Ahmet BENLİAY
  Volume(Issue) :
  Page : 051-054
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Kentsel Peyzajda Yeşil Altyapı ve Biyolojik Çeşitliliği Destekleyecek Olanaklar
  Authors : Aysel USLU, Nasim SHAKOURİ
  Volume(Issue) :
  Page : 046-050
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : İklime Bağlı Tasarım Olanaklarının Sıcak İklim Koşullarında İrdelenmesi, Antalya Cumhuriyet Meydanı Örneği
  Authors : Tahsin YILMAZ, Faik ŞAVKLI, Emrah YILDIRIM
  Volume(Issue) :
  Page : 042-045
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Prens Adaları’nın Ekolojik Özelliklerinin Korunması
  Authors : Canan KOCA
  Volume(Issue) :
  Page : 038-041
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : The Importance of Biotope Mapping from the Viewpoint of Protection of Urban Environment and Sustainable Urban Development: The Case of the City of Kahramanmaraş
  Authors : Hakan DOYGUN, Ahmet İLÇİM, Mustafa ATMACA, Hakan OĞUZ
  Volume(Issue) :
  Page : 032-037
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Kentsel Tasarımda Kent Ekolojisi
  Authors : Derya Duran GÖKALP, Murat Ertuğrul YAZGAN
  Volume(Issue) :
  Page : 028-031
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Yapı Yüzeylerinde Bitki Kullanımı, Dikey Bahçeler ve Kent Ekolojisi
  Authors : Elmas ERDOĞAN, Parisa ALİASGHARİ KHABBAZİ
  Volume(Issue) :
  Page : 023-027
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Kentsel Gelişim Sürecinin Alan Kullanım Yapısı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Bornova, İzmir Örneği
  Authors : Neslihan DOYGUN, Ümit ERDEM
  Volume(Issue) :
  Page : 017-022
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Eko-Kentler: Kent ve Doğa İlişkisinde Yeni Bir Sistem Tasarımı
  Authors : Çiğdem ÇETİNKAYA
  Volume(Issue) :
  Page : 012-016
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Peyzaj Planlama Çalışmalarında Peyzaj Metriklerinin Kullanımı
  Authors : Ahmet BENLİAY, Emrah YILDIRIM
  Volume(Issue) :
  Page : 007-011
  Year : 2013
  Details and Pdf
 • Title : Doğa Korumada Ekolojik Ağlar; Habitat Bağlantıları ve Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Örneğinde İncelenmesi
  Authors : Betül TÜLEK, Meryem ATİK
  Volume(Issue) :
  Page : 001-006
  Year : 2013
  Details and Pdf


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center