Title Türkiye’de Kırsal Turizm Alanlarında Animasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Authors Fettah TURAN,Mithat Zeki DINÇER,Füsun İstanbullu DINÇER
Abstract Kırsal kalkınma ile kırsal turizm arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Kırsal turizm, kırsal alanlarda yaşayan yöre halkına ek gelir ve istihdam sağladığı ve belli ölçülerde göç olgusunu engellediği gibi; tüm yıl boyunca yapılan, mevsimsellik özelliği olmayan bir turizm türüdür. Bu nedenle, tüm dünyada ve Türkiye’de de bu alternatif turizm türü teşviklerle geliştirilmeye ve küçük ve orta boy isletmeler desteklenmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin bu önemli potansiyeline ve kırsal alanlarda farklı etkinlikler düzenleme çabalarına rağmen, müşteri beklentilerini karşılama ve eğlence/animasyon hizmetlerini yönetme/pazarlama açısından yetersizlikler görülmektedir. Tatilci paket turlarda animasyon hizmetleri belli bir düzeye ulaşmıştır. Ancak kırsal turizmde potansiyel turistleri efektif turist haline getirmek ve küçük ve orta boy işletmelere bağlılık sağlamak hem destinasyon hem de işletme bazında diğer etkinliklerle birlikte iyi bir animasyon hizmetinin yönetimine ve pazarlanmasına bağlıdır. Farklı bir animasyon hizmeti ile müşteri deneyim yaşayacak ve o alan kendisi için bir değer taşıdığı sürece yeniden gelecek veya çevresine tavsiye edecektir. Bu çalışmada, Türkiye’ de kırsal turizmde animasyon hizmetlerinin yönetimi ve pazarlama açısından güçlü-zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları belirlenerek, sorunlar saptanacak ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.
Keywords animasyon hizmetleri,kırsal turizm,swot
Journal IJSES - International Journal Of Social And Economic Sciences
Issue Issue 1
Page 18-25
Year 2017
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 88 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center