Title Bakır ve Bakır+EDTA Karışımlarının Oreochromis niloticus’un Kan Dokusundaki Antioksidant Parametrelere Etkisi
Authors Gülbin FİRİDİN,Ferit KARGIN
Abstract Ağır metaller sucul canlılarda toksik etkiler meydana getirmeleri ve besin zincirinde birikerek insan sağlığını tehdit etmeleri nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada Cu ve Cu+EDTA karışımlarına bırakılan Oreochromis niloticus’un kan dokusunda enzimatik olmayan; albumin, bilirubin, hemoglobin, haptoglobulin ve transferrin gibi antioksidant parametreler çalışılmıştır. Balıklar 0.1, 0.5, 1.0 mg/L Cu ve 0.1 mg/L Cu+0.3 mg/L EDTA, 0.5 mg/L Cu+1.5 mg/L EDTA, 1.0 mg/L Cu+3.0 mg/L EDTA karışımlarına 7, 14 ve 28 günlük sürelerle bırakılmışlardır. Denenen süreler sonunda Cu ve Cu+EDTA karışımlarının etkisinde kalan balıkların kan dokusunda; bilirubin, albumin, transferrin ve hemoglobin düzeylerinde bir artış olurken haptoglobin düzeyinde ise bir azalma gerçekleşmiştir.
Keywords Antioksidant,bakır,EDTA,kan,Oreochromis niloticus
Journal BIBAD - Research Journal Of Biological Sciences
Issue Issue 1
Page 43-48
Year 2016
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 16 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center