Title Hatay Koşullarında Yetiştirilen Aşotu (Coriandrum sativum L.) Bitkisinin Yaş Herba ve Tohum Uçucu Yağ Oranlarının ve İçeriklerinin Belirlenmesi
Authors Nadire Pelin BAHADIRLI,Musa TÜRKMEN,Ahmet MERT
Abstract Aşotunun Anadolu’da baharat olarak kullanımı oldukça yaygındır. Çalışmada 2015-2016 yetiştirme sezonunda Hatay ekolojik koşullarında yetiştirilen aşotu (Coriandrum sativum L.) bitkisinin yaş herba ve tohumlarına ait uçucu yağ oranları Neo Clevenger su buharı distilasyonu yöntemiyle belirlenmiştir. Elde edilen uçucu yağların uçucu yağ bileşenleri Gaz Kromotografi-Kütle Spektrometrisi (GC-MS) cihazı yardımıyla tespit edilmiştir. Yaş herba uçucu yağ oranı % 0,03 olarak bulunurken, uçucu yağın analiz edilmesiyle belirlenen temel bileşenler % 14,64 Cyclodecanol, % 12,97 1-Decanol, % 10,69 Decanal olarak tespit edilmiştir.
Keywords Aşotu,Coriandrum,GC-MS,Uçucu yağ
Journal BIBAD - Research Journal Of Biological Sciences
Issue Issue 2
Page 20-22
Year 2016
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 39 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center