Title Salihli’nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Authors Arzu GÜRDOĞAN,Semra TETİK
Abstract Kırsal turizm, tarım turizmi ve çiftlik turizmi bu doğrultuda ortaya çıkan ve şehir yaşamının olumsuzluklarından kurtulup tatillerini sakin ve doğal bir ortamda geçirmek isteyen insanların ihtiyacına cevap veren turizm şekilleridir. Bu çalışmada, kırsal turizm kapsamında tarım turizmi, çiftlik turizmi ve eko turizm kavramları ele alınmış ve Salihli ilçesi kapsamında uygulanabilirliği tartışılmıştır. Kırsal alanlarda yapılabilecek turizm çeşitliği hakkında bilgi verilerek, ilçenin kırsal turizm potansiyelinin durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın yöntem kısmında, ilk olarak ikincil kaynaklardan yararlanarak literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Salihli ilçesi ile ilgili birincil kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda ilçenin kırsal turizm potansiyeli değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Keywords Kırsal Kalkınma,Kırsal Turizm,Salihli,Salihli Kırsal Turizm Potansiyeli
Journal IJSES - International Journal Of Social And Economic Sciences
Issue Issue 2
Page 95-104
Year 2016
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 41 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center