Title Sanat Köylerinin Kırsal Turizm Açısından Önemi: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Örneği
Authors Gizem ÖZGÜREL,Özge ALKAN,Mehmet KARAMAN
Abstract Toplumların sosyo-ekonomik gelişmelerinin bir sonucu olarak bireylerin tüketim ve seyahat kalıplarında değişimler meydana gelmeye başlamıştır. Yoğun ve hızlı bir şekilde devam eden günlük iş akışı insanoğlunu yılın kısa bir bölümünde dahi olsa kendisini doğa ile baş başa kalabileceği alanlar arayışına sevk etmiştir. Turistlerde oluşan yeni turistik eğilimler; çevre dostu, gittiği yörede yerel halkın gelenek ve göreneklerini deneyimlemek isteyen, otantikliği önemseyen farklı bir boyuta ulaşmıştır. Kırsal turizm, kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm türleri için üst bir başlık olarak ifade edilebilmektedir. Kırsal alanlarda turistlerin sanat ve tatil gereksinimlerini karşılamak için bir konsept olarak karşımıza çıkan sanat köyleri, günümüzde sanatla ilgilenen ve sanattan kopuk olmak istemeyen turistlerin buluşma noktası olmuştur. Çalışmada sanat köylerinin kırsal turizm açısından önemi ve kırsal turizme katkıları incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Muğla ili Bodrum ilçesi kırsalında yer alan Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Örneği incelenmiştir. Çalışmanın 1.bölümünde kırsal turizm kavramı, 2. bölümünde sanat köyleri incelenmiştir. 3. ve son bölümünde ise; Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü yöneticisi ile yapılan görüşme neticesinde elde edilen verilere yer verilerek, sonuç ve önerilerde bulunulmuştur. Araştırmada, nitel veri toplama tekniği ile yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla konuya ilişkin gereksinim duyulan veriler elde edilmiştir.
Keywords Kırsal Turizm,Sanat Köyleri,Turizm
Journal IJSES - International Journal Of Social And Economic Sciences
Issue Issue 2
Page 89-94
Year 2016
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 24 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center