Title Yöresel Gıda Ürünlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Savaştepe/Sarıbeyler Üzerinde Bir Pilot Çalışma
Authors Meziyet NARİN,Neslihan İNANÖZ
Abstract Yöresel ürünler, bölge insanlarının geleneksel yaşam kültürünü yansıtan değerler bütünüdür. Bu değerler içinde yerel halkın, gıda ürünleri ile ilgili geçmişten günümüze kadim bilgeliklerinin yaşatılması, kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde, ucuz ve sağlıklı gıdalara erişim bunların ancak yörede üretilmesiyle mümkündür. Ayrıca, yerel gıdaların tüketimi, yöreyi kalkındırmasının yanında, toplumu bir arada tutan değerlerin güçlenmesini de sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, Balıkesir İli Savaştepe İlçesi’ne bağlı Sarıbeyler (Nahiyesi) Mahallesi’nde yaşayan halkın, yöresel gıda ürünlerinin üretimi ve tüketiminde yaşadıkları değişiklikleri ortaya koyarak, geleneksel beslenme kültürünün yerel kalkınmanın sağlanmasında farkındalık yaratmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, öncelikle geleneksel gıda ürünleri ve kırsal kalkınma konusunda bir litaretür araştırması yapılmıştır. Literatürden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu yörede yaşayanların yerel gıda üretim ve tüketim durumunu ortaya koyabilmek için, gelenek taşıyıcısı eski nesil ile orta ve yeni nesilden kişiler yanın da yerel yöneticilerle yarı yapılandırılmış form kullanılarak derinlemesine mülakat uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen temel bulgular, yöresel gıda ürünlerinin üretim süreci ve tüketiminde, geleneksel kültürün günümüze taşınmasında sorunların yaşandığını, bölge kalkınmasının da bu durumdan olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır.
Keywords Kırsal kalkınma,Savaştepe/ Sarıbeyler,sürdürlebilirlik,yöresel gıda ürünleri
Journal IJSES - International Journal Of Social And Economic Sciences
Issue Issue 2
Page 81-88
Year 2016
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 40 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center