Title Aydın Yöresindeki Yerel Etkinliklerin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi
Authors Kadir BAYSAL,Gizem ÖZGÜREL,Hüseyin ÇEKEN
Abstract Ege Bölgesi’nde bereketli topraklar üzerinde kurulmuş Aydın ili, doğanın kültürle buluştuğu, önemli turizm destinasyonlarından biridir. Hareketli bir geçiş güzergâhı üzerinde bulunan il, merkez ilçe dahil 17 ilçeden oluşmaktadır. Kuşadası ve Didim ilçeleriyle denize açılan Aydın, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerini sergilediği yerel etkinlikleriyle de turizm çekim merkezi konumundadır. Festivalleri, deve güreşleri ve şenlikleri ile ilde 66 etkinlik düzenlenmektedir. Hemen hemen bütün ilçelerde gerçekleştirilen etkinlikler, tüm yıla yayılmakta ve yörede turizm hareketliliğine etki etmektedir. Yörede düzenlenen etkinlikler ile ortaya çıkan turizm hareketlerinin boyutu ve yöreye etkilerinin neler olduğu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada görüşme yöntemi kullanılmış, yarı yapılandırılmış sorular ulaşılabilen 14 belediye yetkilisine yöneltilerek gereksinim duyulan veriler toplanmıştır.
Keywords Aydın,Deve Güreşi,Festival,Kırsal Turizm,Yerel etkinlikler
Journal IJSES - International Journal Of Social And Economic Sciences
Issue Issue 1
Page 100-108
Year 2016
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 41 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center