Title Cerasus avium L. (Kiraz) ve Cerasus vulgaris Miller (Vişne) Polenlerinin Çimlenmesi ve Tüp Büyümesi Üzerine Asitliğin Etkileri
Authors Aykut TOPDEMİR, Nazmi GÜR, Gülşah TOPDEMİR
Abstract Bu çalışmadaki amacımız, asitliğin kiraz (Cerasus avium L.) ve vişne (Cerasus vulgaris Miller ) bitkisi polenlerinin in vitro çimlenmesi ve tüp uzunluğu üzerine etkilerini araştırmaktır. Vişne ve kiraz çiçeklerinin polenler pH 6.0-2.8 arasında değişen farklı konsantrasyonlarda asit yağmuru etkisine maruz bırakılmıştır. Deneylerde kullanılan polenlerin çimlendirilmesi için Brawbaker Kwack besiyeri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, her iki bitki için çimlenme oranının ve polen tüp uzunluğunun en az etkilendiği pH derecesinin kontrol grubuna en yakın olan pH 6.0 olduğu görülmüştür. Asitlik arttıkça polenlerin çimlenme ve tüp uzunluğunda büyük oranda düşüş meydan gelmiştir. Kiraz polenlerinin çimlenmesi pH 2.8’de % 97.98, tüp uzunluğu %99,11; vişne polenlerinin çimlenmesi % 98.77, tüp uzunluğu % 96.31 oranında düşmüştür.
Keywords Asitlik, Cerasus avium L., Cerasus vulgaris, Polen çimlenmesi, Polen tüpü gelişimi
Journal BIBAD - Research Journal of Biological Sciences
Issue Issue 2
Page 013- 016
Year 2012
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 921 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center