Title Hatay İlinde Yayılış Gösteren Bazı Geofit Bitki Türleri Üzerine Bir İnceleme
Authors Samim KAYIKÇI, Volkan ALTAY, Yelda GÜZEL
Abstract Bu çalışma, Hatay ilinin geofit bitki çeşitliliği açısından zenginliğinin tespiti, bu türlerin ekolojik, etnobotanik, ekonomik ve ekoturizm potansiyeli açısından değerlendirilmesi ve bu türler üzerindeki insan kaynaklı olumsuz etkilerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 2010-2011 yılları arasında arazi çalışmaları yürütülmüş, bitkiler toplanmış, fotoğraflanmış, bitkiler herbaryum tekniklerine uygun olarak kurutulmuş, ‘Türkiye Florası’na göre teşhis edilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında bitkilerin yayılış alanları ve ekolojik özellikleri belirlenmiştir. Bu çalışmada 5 familya, 24 cinse ait 50 tür incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda özellikle kontrolsüz keçi otlatılması, yaşam alanlarının tarım arazisine dönüştürülmesi, süs bitkisi olarak satılmak amacıyla aşırı toplanması, orkidelerin salep yapımı amacıyla toplanması, bu bitkiler üzerindeki insan kaynaklı olumsuz etkiler olarak belirlenmiştir. Hatay ili geofit türleri açısından zengin bir floraya sahiptir. Geofit bitki türleri üzerindeki insan kaynaklı olumsuz etkiler azaltılmalıdır. Bu bitkilerin ekonomik amaçlı kullanımları kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Geofit bitki türleri özellikle gösterişli çiçekleri sebebiyle Ekoturizm (Botanik turizmi) açısından özel bir yere sahiptirler. Bitkilerin tanıtılması ve Ekoturizm faaliyetlerinde kullanılması, bu bitkilerin korunması açısından önemli olacaktır.
Keywords Geofit, Hatay, Ekoloji, Ekonomi, Ekoturizm, Etnobotanik
Journal BIBAD - Research Journal of Biological Sciences
Issue Issue 2
Page 139-143
Year 2012
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 2548 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center