Title Centaurea aladaghensis Wagenitz, Compositae / Asteraceae, Topluçiçekgiller)
Authors Yavuz BAĞCI, Ahmet SAVRAN, Hüseyin DURAL
Abstract Centaurea alagaghensis Wagenitz türü sadece tip örneğinden bilinmektedir. Bu türe ait ilk örnek Siehe tarafından, Niğde Mazmılı Dağından, 1960 yılında toplanmıştır. Daha sonra, bu örnekler, Wagenitz tarafından bilim dünyasına yeni bir tür olarak Wildonovia’da tanıtılmıştır. Bu çalışmada ortaya konan Centaurea aladaghensis Wagenitz türünün betimlemesi, Davis (1975) ve kendi gözlemlerimize dayanmaktadır. Ayrıca C. aladaghensis’in topluluk oluşturduğu yayılış alanlarında, bu tür ile birlikte yetişen bazı bitkiler ve ekolojik özellikleride verilmiştir. C. aladaghensis IUCN kategorisine göre EN (Endangered) kategorisine girmektedir.
Keywords Centaurea, Niğde, Aladağ, endemik.
Journal BIBAD - Research Journal of Biological Sciences
Issue Issue 2
Page 29-32
Year 2008
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 784 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center