Title Çankırı’da Mera Kanununa Göre Mera Kiralayıp Islah Yapmanın Ekonomik Hayvancılık Yapmaya Katkısı
Authors Yunus SERİN
Abstract Hayvancılıkta maliyetlerin %75’i yemdir. Hayvanlardan yeterli ve ekonomik et ve süt veriminin alınabilmesi için hayvanların ihtiyacı olan kaba yemin yeterli miktarda ve kalitede olması gerekmektedir. Aynı zamanda yeterli ve kaliteli yemin maliyetinin de ucuz olması gerekir. Yurdumuzda kaba yemler çayır ve meralardan ve tarla tarımından yetiştirilen yem bitkilerinden elde edilmektedir. Meralarımızda otlatma, yıllarca kar kalkar kalkmaz başlandığından, kar yağana kadar otlatmaya devam edildiğinden ve bu dönemde de çok ağır otlatma yapıldığından kaliteli ot verimleri çok düşmüştür. Meralar orta malı olduğundan, merayı tahripte herkes yer almakta ancak verimi düşük meralar hiçbir kişi ve kuruluş tarafından da ıslah edilmemektedir. Islah edilenlerde verimler artmakta ancak mera idaresine uyulmadığından tekrar bozulmalar olmaktadır. Çiftçilerin elinde geniş miktarda kaba yem üretim alanları da mevcut değildir. 4342 Sayılı Mera Kanun ve Yönetmeliklerine göre meralar, hayvancılık yapanlara 25 yıla kadar kiralanmaktadır. Kiralanan merayı sadece kiralayanlar kullandıklarından meralarda bozulmalar olmamakta. geniş alanlar kiralandığından alet ve makineler rantabl kullanılmaktadır. Bu sunumda 4342 Sayılı Mera Kanun ve Yönetmeliklerine göre mera kiralayan, ıslah eden ve hayvancılık yapanlardan örnekler verilerek “Mera Kanununa Göre Mera Kiralayıp Islah Etmenin Ekonomik Hayvancılığa Katkısı” gözden geçirilmiştir. Neticede kaba yemin tonu piyasada 500.00 TL iken mera kiralayarak ıslah edildiğinde 127.74 TL’ye mal olmuştur.
Keywords Mera kiralama, mera ıslahı, Çankırı
Journal TABAD - Research Journal of Agricultural Sciences
Issue Issue 1
Page 009-023
Year 2012
Download Download this article.!!!
This article has been downloaded 5416 times.


© 2016 www.nobel.gen.tr. All rights reserved | Design by Nobel Science and Research Center